Bài đăng

Đức Thánh Cha ngợi khen Thánh Rita of Cascia, Vị Thánh của những người tuyệt vọng (Toàn văn Tiếp Kiến Chung)

Cơ quan lập pháp Philippines quyết định ngày sinh nhật của Đức Trinh nữ Maria là ngày lễ nghỉ quốc gia