Bài đăng

Hoa Kỳ và Tòa Thánh: hợp tác trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo, chống buôn người, và thăng tiến nhân quyền

Đức Thánh Cha tuyên dương sự đóng góp của âm nhạc cho phụng vụ