Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG (TOÀN VĂN): Những nghi thức bắt đầu Thánh Lễ

Thánh tích của Đức Gio-an Phao-lô II được tặng cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2019