Bài đăng

Trình bày của Đức Tổng Giám mục Auza về thay đổi những cấu trúc tuổi dân số và sự phát triển bền vững

Nhà giặt ủi của Đức Thánh Cha Phanxico cho người nghèo mở cửa ở Roma

Chuyến thăm Ai-cập của Đức Thánh Cha sẽ vẫn tiếp tục, bất kể những cuộc thảm sát người Ki-tô hữu hôm Chúa nhật Lễ Lá