Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: Thánh Lễ là một sự tưởng nhớ

FAO: Món quà của Đức Thánh Cha gửi 30.000 người dân Nam Sudan