Bài đăng

“Kinh Thánh là một quyển sách rất rất nguy hiểm,” Đức Thánh Cha nói với giới trẻ

Giới trẻ chào đón chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục 2018

Đức Thánh Cha: đạo đức giả là một chứng tâm thần phân liệt tâm linh