Bài đăng

Đức Thánh Cha: các mối phúc thương xót có nghĩa là chia sẻ sự đau khổ của tha nhân

Đức Thánh Cha Phanxico: Sứ điệp Chúa nhật Thế giới Truyền giáo