Bài đăng

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục: Đừng đánh mất hy vọng!

Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican

Đức Thánh Cha: Đối thoại liên tôn được xây dựng trên sự cởi mở

BẢN TIN RIÊNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói với ZENIT – Một cái nhìn vào tinh thần của chuyến đi đánh dấu bước ngoặt của Đức Thánh Cha đến Geneva

TIẾP KIẾN CHUNG: Các Điều răn (II)

Hành trình qua những ngôi nhà thờ gỗ của vùng Maramures, Romania

Tại sao nhà nước cần Giáo hội: Phỏng vấn triết gia tháp tùng Tổng thống Pháp đến Roma

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về