Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: ‘Bằng sự cậy trông này, chúng ta được cứu rỗi’

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Diễn đàn Di cư và Hòa bình Quốc tế

Đức Gio-an Phao-lô II khiến quỷ tức giận