Bài đăng

Roma: Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Microsoft Brad Smith

Video Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xây dựng thế giới vì lợi ích chung