Bài đăng

PHỎNG VẤN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

GIÁO HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Da-kêu ‘người thu thuế’

PHỎNG VẤN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

Đức Thánh Cha Phanxico trả lời phỏng vấn trước chuyến đi Thụy điển