Bài đăng

Bản dịch đầy đủ: Họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên đường từ Thụy Điển về

Đức Thánh Cha và Chủ tịch của Liên đoàn Luther Quốc tế (LWF) ký tuyên bố chung