Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các Giám mục Ireland trong chuyến viếng thăm ad limina đến Roma

Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu cần phải vượt qua một lối suy nghĩ coi mình là trung tâm điểm’

Đức Thánh Cha Phanxico gửi những lời chúc tốt đẹp đến Tổng Thống Mỹ Donald Trump