Bài đăng

Bạn biết bao nhiêu về mộ thánh Phê-rô?

Thăm đỉnh Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô

Đức Thánh Cha kêu mời cầu nguyện cho Năm thánh các Linh mục sắp tới

Đức Thánh Cha Phanxico: khiêm nhường, chân thật dẫn đến lòng thương xót của Chúa