Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico nói với các nhân viên nhà thương: ‘Anh chị em là những môn đệ truyền giáo’

Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành Thánh lễ cho Cộng đoàn Congo ở Roma