Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Hãy hỏi: ‘Tôi đã chuẩn bị như thế nào cho ngày sinh của Người’

Đức Thánh Cha tiếp những người cộng tác trong buổi hòa nhạc Giáng sinh