Bài đăng

Đức Thánh Cha: Lòng Thương xót của Thiên Chúa tái tạo chúng ta thành con cái của Người

TIẾP KIẾN CHUNG NĂM THÁNH: Sự bao dung

Đức Thánh Cha với các Cầu thủ Bóng đá: Hãy nhớ giới trẻ đang nhìn vào anh em