Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘sự thật thì khiêm nhường, sự thật thì giữ thinh lặng’

Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc công trình tạo dựng