Bài đăng

Cựu vận động viên Olympic trượt băng tốc độ - trở thành Nữ tu Dòng Phanxico tiết lộ bí mật cho sự bình an trong tâm hồn trong câu chuyện theo đuổi ơn gọi

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Tuyên phong Thánh Đức Phaolo VI, đức Oscar Romero & 5 vị thánh khác (TOÀN VĂN)