Bài đăng

Truyền thông Ý: Đức Thánh Cha Phanxico không nhiễm virus Corona

CHUYÊN MỤC: ‘Một nền kinh tế không loại trừ bất kỳ ai’ — Đức Hồng y Turkson giải thích với ZENIT tầm quan trọng của Cuộc Gặp gỡ Assisi của Đức Thánh Cha