Bài đăng

‘Giáo hội lên án Chủ nghĩa bài Do thái dưới mọi hình thức,’ Đức Thánh Cha nói trước Liên đoàn Chống Phỉ Báng

Caritas: tình hình ở miền đông Aleppo bị chiến tranh tàn phá như cảnh “hậu khải huyền”