Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico thăm khu nhà cho người vô gia cư tại Sân bay của Roma

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các tình nguyện viên Ngày Giới trẻ Thế giới