Bài đăng

Đức Thánh Cha tạm hoãn Đại hội Gia đình Thế giới, Ngày Giới trẻ Thế giới

Toàn văn bài giảng Lễ sáng: Đức Thánh Cha nói, ‘Cầu nguyện là chìa khóa mở ra cánh cửa’