Bài đăng

Đức Thánh Cha thiết lập Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo hội

Đức Benedict XVI chia sẻ những động cơ của việc từ chức trong cuộc phỏng vấn năm 2016