Bài đăng

Trung quốc: Tòa Thánh kêu gọi thả Đức Giám mục Shao giáo phận Ôn châu

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Liên đoàn Phòng Chống U Bướu