Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: thăm Vua Karl XVI Gustav và Nữ hoàng Silvia của Thụy Điển

Công giáo, Tin lành Luther, cùng nhau vững mạnh hơn để phục vụ thế giới

Chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Thụy Điển có thể tạo một điểm nhấn mới về đại kết

'Cùng nhau trong hy vọng: câu truyện của Rose’