Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ: Ngày Người Nghèo Thế Giới lần Thứ Nhất, Chúa nhật 19 tháng 11

Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ: Ngày Người Nghèo Thế Giới lần Thứ Nhất, Chúa nhật 19 tháng 11

Cần ‘sự thay đổi mục vụ để trở thành chứng nhân của lòng thương xót’
10 tháng 11, 2017
Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ: Ngày Người Nghèo Thế Giới lần Thứ Nhất, Chúa nhật 19 tháng 11
Logo Officiel Du Jubilé De La Miséricorde, Par Le P. Marko Ivan Rupnik, SJ
Đức ông Guido Marini, trưởng Văn phòng cử hành các Nghi thức Phụng vụ thông báo, Chúa nhật  ngày 19 tháng Mười Một, 2017, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ chủ tế Thánh Lễ cho Ngày Người Nghèo Thế Giới lần Thứ Nhất trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.
Đó là Chúa nhật 33 mùa Thường niên. Đức Thánh Cha cổ vũ một “sự thay đổi mục vụ để trở thành chứng nhân của lòng thương xót.”
Đức Thánh Cha Phanxico đã khởi động Ngày Người Nghèo Thế giới này khi bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, trong Tông thư “Misericordia et Misera” của ngài (đoạn 21).
Đức Thánh Cha viết, “Dưới ánh sáng của “Năm thánh của những người bị xã hội loại trừ,” khi tất cả những Cửa Lòng Thương xót của các Nhà thờ Chính tòa và Đền thánh trên khắp thế giới được đóng lại, tôi chợt cảm nhận bằng trực giác rằng phải tổ chức một Ngày Người Nghèo Thế Giới trong Giáo hội Hoàn vũ vào ngày Chúa nhật 33 Mùa Thường niên, như là một dấu chỉ cụ thể cuối cùng của Năm Thánh Lòng Thương xót Đặc biệt.
Ngài giải thích ý nghĩa của Lễ này trong sự tương quan với năm phụng vụ và những mầu nhiệm của Đức Ki-tô: “Đó sẽ là một sự chuẩn bị tốt nhất để sống mầu nhiệm Trọng Thể Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Vua Vũ trụ, Đấng hạ mình ngang hàng với những kẻ bé nhỏ nhất và với những người nghèo, và Người sẽ phán xét chúng ta theo các hành động thương xót” (x. Mt 25:31-46).
Ngài cũng giải thích mục đích của Ngày Người Nghèo trong các cộng đoàn Công giáo. “Đó sẽ là một Ngày giúp các cộng đoàn và mỗi tín hữu đã được rửa tội suy tư về con đường nghèo khó là trung tâm của Tin mừng và phản ánh về thực tế rằng, khi nào La-da-rô còn nằm trước cửa nhà của chúng ta (x. Lc 16:19-21) thì khi đó vẫn chưa có công bằng và bình an xã hội.”
Với Đức Thánh Cha đó cũng là con đường Tân Phúc âm hóa. Ngài nói, “Ngày này cũng góp phần xây dựng nên một hình thức đích thực của công cuộc Tân Phúc âm hóa (x. Mt 11:5) nhờ đó khuôn mặt của Giáo hội sẽ được đổi mới trong hoạt động liên tục thay đổi mục vụ để trở thành chứng nhân của lòng thương xót.”
JF

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/11/2017]


Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 28 tháng 10 - 6 tháng 11

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 28 tháng 10 - 6 tháng 11

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 28 tháng 10 - 6 tháng 11
28 tháng Mười: Hãy ghi nhớ trong tim những đau khổ của từng người. Hãy dâng tất cả chúng lên Chúa trong lời cầu nguyện.

29 tháng Mười: Tôi mời gọi anh chị em hãy luôn giữ đôi mắt hướng lên Đức Giê-su Ki-tô để học nơi Ngài cách yêu thương bằng trọn con tim.

30 tháng Mười: Hãy học từ những kỳ công; hãy nuôi dưỡng sự ngạc nhiên. Sống, yêu thương, tin tưởng, và nhờ ơn Chúa, không bao giờ thất vọng.

31 tháng Mười: Nguyện xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta bước đi đầu tiên mỗi ngày để xây dựng hòa bình trong yêu thương, công bằng và sự thật.

01 tháng Mười Một: Các bạn thân mến, thế giới rất cần những vị thánh và tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh và không có sự loại trừ. Đừng e sợ!

02 tháng Mười Một: Tất cả chúng ta đều nhỏ bé và bất lực trước mầu nhiệm của sự chết, nhưng ơn sủng thật lớn lao nếu trong giây phút đó chúng ta giữ trong tim ngọn lửa đức tin!

03 tháng Mười Một: Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần có sự can đảm của niềm tin. Hãy vững tin rằng Thiên Chúa nghe thấy chúng ta!

04 tháng Mười Một: Giáo hội cần những tín hữu loan báo Tin mừng với lòng nhiệt huyết và sự khôn ngoan, gieo cấy niềm hy vọng và niềm tin.

05 tháng Mười Một: Đức Ki-tô đã chiến thắng sự chết. Người là sự phục sinh và sự sống của chúng ta. Hãy là những chứng nhân cho thông điệp hy vọng này.

06 tháng Mười Một: Chiến tranh luôn gây ra những tàn phá nghiêm trọng đối với môi trường. Chúng ta không được đối xử tệ bạc với ngôi nhà chung của chúng ta, nhưng phải chăm sóc nó cho những thế hệ tương lai.


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 7/11/2017]