Bài đăng

Lời Của Đức Thánh Cha Với Các Nhà Báo Trên Chuyến Bay Đến Ai-cập

Đức Thánh Cha tại Al-Azhar; các nhà lãnh đạo tôn giáo phải ‘lật mặt nạ’ bạo lực và thù hận