Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 27/1-1/2/2019

Trong Thánh Lễ bế mạc WYD, Đức Thánh Cha nói với người trẻ hãy chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp của họ, và nhớ rằng họ không phải là ‘tương lai,’ nhưng là ‘hiện tại’