Bài đăng

Blaj, Romania: Đức Thánh Cha khen ngợi những giá trị gia đình và sự sống của cộng đồng Roma

Romania: Đức Thánh Cha nói về Mẹ Maria: ‘Mẹ Maria lên đường, Mẹ Maria gặp gỡ, Mẹ Maria hoan hỷ’