Bài đăng

Khi bạn là thư ký cho mật tuyển hồng y bầu chọn giáo hoàng: Đức Hồng y Baldisseri kể chuyện sau hậu trường

Nhân sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha Phanxico, một số thông tin vắn tắt về ngài