Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lương thực đầu tiên Chúa Giê-su tặng ban cho đám đông đói khát và bơ vơ là Lương thực Lời Chúa

Katy Perry nói về sự gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxico và đức tin Công giáo của mẹ cô