Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: ‘Thái Lan từ lâu đã biết đến tầm quan trọng của việc xây dựng sự hòa hợp’

Cựu môn sinh của Đức Thánh Cha sẽ là thông dịch viên cho ngài ở Nhật