Bài đăng

Tiếp Kiến Chung: “Chúng ta là dân tộc của mùa Xuân hơn là mùa Thu” (toàn văn)

Đức Hồng y Parolin nói những cuộc gặp gỡ ở Nga thúc đẩy con đường tiến đến hòa bình