Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Bà Giu-đi-tha: Sự can đảm của một phụ nữ truyền sang cho một dân tộc

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Arnold Schwarzenegger tại Buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người