Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

TIẾP KIẾN CHUNG: Bà Giu-đi-tha: Sự can đảm của một phụ nữ truyền sang cho một dân tộc

TIẾP KIẾN CHUNG: Bà Giu-đi-tha: Sự can đảm của một phụ nữ truyền sang cho một dân tộc

‘Người phụ nữ này, một quả phụ, đã liều lĩnh trước mặt mọi người! Bà thật can đảm! Bà dẫn đầu! Đây là ý kiến của tôi: phụ nữ can đảm hơn đàn ông’
25 tháng 1, 2017
TIẾP KIẾN CHUNG: Bà Giu-đi-tha: Sự can đảm của một phụ nữ truyền sang cho một dân tộc
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trong Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay trong Sảnh đường Phao-lô VI của Vatican:
__
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Vượt trội lên trong số những hình ảnh phụ nữ mà Cựu Ước trình bày cho chúng ta, là vị nữ anh hùng vĩ đại của dân tộc: bà Giu-đi-tha. Sách Kinh Thánh mang tên bà kể về chiến dịch áp đặt bắt quân dịch của Vua Na-bu-cô-đo-no-xo, người cai trị vùng Ni-ni-vê, mở rộng các đường biên giới của đế quốc, đánh bại và bắt làm nô lệ tất cả các dân tộc xung quang. Độc giả hiểu rằng ông là một kẻ thù lớn, không thể đánh bại, đang gieo rắc cái chết và tàn phá và đang đến vùng Đất Hứa, sự sống của những người con của Israel đang đối mặt nguy hiểm.
Quả thật, quân đội của Na-bu-cô-đô-no-xo, dưới quyền thống lĩnh của tướng Hô-lô-phéc-nê, bao vây Bê-tô-li-a, cắt đường cấp nước và làm suy yếu sức kháng cự của dân.
Tình hình trở nên bi thảm, đến mức người dân trong thành đến với những người trưởng lão yêu cầu họ đầu hàng quân địch. Những lời của họ tuyệt vọng: “Vì thế, giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá.”(Gđt 7:25-26). Kết cục dường như không tránh khỏi; lòng tin vào Đức Chúa đã hết. Và đã có bao nhiêu lần chúng ta bước đến những ranh giới hoàn cảnh này, hoàn cảnh làm cho chúng ta không còn lòng tin vào Thiên Chúa nữa. Đó là một cám dỗ khủng khiếp! Và, thật nghịch lý, dường như là, để tránh khỏi cái chết, họ lại trao mình vào tay những kẻ giết chóc. Họ biết rằng những quân lính đó sẽ cướp bóc cưỡng đoạt thành, bắt phụ nữ làm nô lệ và rồi giết chết tất cả.
Và khi đối mặt với sự tuyệt vọng như vậy, người đứng đầu dân tộc cố gắng đưa ra một cái cớ để hy vọng: đợi thêm năm ngày nữa, chờ đợi sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa. Nhưng đây là một sự hy vọng quá yếu ớt, thể hiện bằng câu kết của ông: “Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em” (7:31). Tâm hồn tội nghiệp: ông ta không có lối thoát. Thiên Chúa chỉ được cho phép trong năm ngày — và đây là một tội – Chúa chỉ được cho phép năm ngày để can thiệp; năm ngày chờ đợi, nhưng bây giờ với viễn cảnh bước đường cùng. Họ cho Chúa năm ngày để cứu họ, nhưng họ biết là họ không còn lòng tin tưởng, họ đang mong chờ điều tồi tệ nhất. Thực tế, không còn ai trong dân tộc còn có khả năng hy vọng thêm nữa. Họ đã tuyệt vọng.
Chính trong hoàn cảnh này bà Giu-đi-tha xuất hiện . Một quả phụ, một người phụ nữ rất đẹp và khôn ngoan, bà nói với mọi người bằng một ngôn ngữ của niềm tin. Thật can đảm, bà quở trách thẳng vào mặt người dân rằng: “Bây giờ các vị thử thách Chúa toàn năng, [...]. thưa anh em, đừng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Giả như trong năm ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù. […] Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người” (8:13.14-15.17). Đó là ngôn ngữ của sự cậy trông. Chúng ta gõ cửa trái tim của Thiên Chúa, Ngài là Cha, Ngài có thể cứu thoát chúng ta. Người phụ nữ này, một góa phụ, đã liều lĩnh trước mặt mọi người! Bà thật can đảm! Bà dẫn đầu! Đây là ý của tôi: phụ nữ can đảm hơn đàn ông. [Vỗ tay trong Sảnh đường].
Và với sức mạnh của một ngôn sứ, bà Giu-đi-tha nhắc nhở người dân của bà dẫn đưa họ trở lại với lòng tín thác vào Thiên Chúa; với cái nhìn của một ngôn sứ, cái nhìn của bà vượt ra ngoài chân trời chật hẹp của những người đứng đầu dân tộc đề nghị và thậm chí sự sợ hãi đã làm cho chân trời hẹp hơn nữa. Thiên Chúa chắc chắn sẽ ra tay — bà khẳng định  –, trong khi lời đề nghị năm ngày chờ đợi là một cách để khích bác Người và để rút lui khỏi ý định của Người. Đức Chúa là Thiên Chúa của sự cứu độ, — và bà tin chắc điều này — dù bất kỳ thế nào. Chính nhờ sự cứu độ giải phóng khỏi kẻ thù và làm cho con người được sống, nhưng trong những chương trình của Người mà con người không thể hiểu được, sự cứu độ cũng có thể là cái chết. Bà, người phụ nữ của niềm tin, hiểu được điều đó. Và chúng ta đã biết hồi kết, phần kết của câu truyện: Thiên Chúa giải thoát họ.
Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bao giờ đặt điều kiện với Thiên Chúa, và thay vì vậy, hãy để sự cậy trông chế ngự nỗi sợ hãi. Tín thác vào Thiên Chúa có nghĩa là đi vào chương trình của Người mà không yêu sách đòi hỏi chuyện gì, biết chấp nhận rằng sự cứu độ của Người và sự trợ giúp của Người có thể đến với chúng ta theo một con đường không như chúng ta mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho sự sống, sức khỏe, lòng yêu mến, hạnh phúc, và đúng là chúng ta nên làm như vậy, nhưng phải ý thức rằng Thiên Chúa có thể ban sự sống qua cái chết, rằng sự bình an cũng có thể trải qua trong đau bệnh, rằng cũng có thể tìm sự an bình trong nỗi cô độc và phúc lành trong nước mắt. Không phải chúng ta là người dạy Thiên Chúa phải làm gì, chúng ta cần gì. Người biết điều đó rõ hơn chúng ta, và chúng ta phải tín thác vào Người, vì con đường và suy nghĩ của Người khác với chúng ta.
Con đường bà Giu-đi-tha cho chúng ta thấy là con đường của sự tín thác, của chờ đợi trong an bình, của cầu nguyện và vâng nghe. Đó là con đường của sự cậy trong, không dễ dàng đầu hàng, làm mọi việc trong khả năng chúng ta có thể, nhưng luôn ở trong đường đi được vạch sẵn theo ý định của Thiên Chúa, vì – chúng ta biết –, bà cầu nguyện rất nhiều, bà nói rất nhiều với người dân và rồi, thật can đảm, bà ra đi, bà tìm cách tiếp cận với người đứng đầu quân đội và bà đã thành công trong việc lấy đi thủ cấp của người đó, sát hại được người đó. Bà thật can đảm trong niềm tin và trong việc làm. Và bà luôn tìm đến với Thiên Chúa! Quả thật, bà Giu-đi-tha có kế hoạch của bà, bà thực hiện nó thành công và dẫn đưa người dân đến với chiến thắng, nhưng luôn trong thái độ tin tưởng của một người đón nhận mọi điều từ bàn tay của Thiên Chúa, vững tin vào sự tốt lành của Người.
Vì vậy, một người phụ nữ của niềm tin và lòng can đảm lấy lại sức mạnh cho dân tộc của bà trong cơn nguy khốn khó thoát khỏi cái chết và dẫn đưa họ trở lại con đường hy vọng. Và chúng ta, nếu chúng ta hồi tưởng lại một chút, không biết bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy những lời can đảm khôn ngoan từ những người khiêm tốn, từ những người phụ nữ khiêm nhu mà chúng ta nghĩ rằng — không phải khinh họ — là những người dốt nát … nhưng họ là những lời khôn ngoan của Thiên Chúa! — những lời của ông bà … Không biết bao nhiêu lần ông bà đã nói những lời khôn ngoan. Lời hy vọng, vì họ có kinh nghiệm sống, họ đã chịu đựng nhiều, họ đã phó thác bản thân cho Thiên Chúa và Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân được dạy bảo những lời hy vọng. Và bước theo những con đường đó, nó sẽ là niềm vui và ánh sáng phục sinh khi phó thác bản thân cho Thiên Chúa bằng những lời của Chúa Giê-su: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22:42). Và đây là lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, của sự tín thác và của sự cậy trông.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

Tiếng Ý
Xin gửi lời chào mừng nồng hậu đến anh chị em hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt cha xin chào các gia đình dòng tu có mặt ở đây, đặc biệt các Bề Trên Tỉnh Dòng Tiểu Đệ. Tôi xin chào Hiệp hội Cảnh sát Chính phủ của tỉnh Caserta và Tu hội Thánh Stê-pha-nô Rieti. Tôi động viên tất cả hay trung thành với Đức Ki-tô, để niềm vui của Tin mừng có thể được chiếu tỏa trong xã hội.
Xin gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ, anh chị em bệnh nhân và những đôi tân hôn. Hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Phao-lô Trở Lại. Các bạn trẻ thân mến, nguyện xin hình ảnh của Thánh Phao-lô là một mẫu gương cho tất cả chúng con về sứ mạng tông đồ thừa sai. Anh chị em bệnh nhân thân yêu, hãy dâng những đau khổ của anh chị em cầu cho sự hiệp nhất của Giáo hội của Chúa Ki-tô. Và chúng con, những đôi tân hôn, hãy lấy nguồn cảm hứng từ Thánh Tông đồ Dân ngoại, nhận ra được tính ưu việt của Thiên Chúa và tình yêu của Người trong đời sống gia đình.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn: zenit][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/01/2017]Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Arnold Schwarzenegger tại Buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Arnold Schwarzenegger tại Buổi Tiếp Kiến Chung

Pope Francis speaks with former governor of California, Arnold Schwarzenegger. - AP
Đức Thánh Cha Phanxico nói chuyện với cựu thống đốc tiếu bang California, Arnold Schwarzenegger. - AP
25/01/2017 14:30
(Vatican Radio) Trong số những người đến chào Đức Thánh Cha Phanxico tại Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư là ông Arnold Schwarzenegger, cựu thống đốc của tiểu bang California của Hoa kỳ.
Schwarzenegger đã thành lập Tổ chức “R20 - Những vùng Hành Động Khí Hậu”, một tổ chức phi chính phủ (NGO) ông thành lập năm 2010 tìm cách giúp đỡ những chính phủ tiểu quốc trên khắp thế giới phát triển và truyền đạt những dự án phát triển kinh tế giảm thiểu carbon và phục hồi khí hậu.
Nhà chính trị gốc Áo ban đầu nổi danh là một vận động viên thể hình và là một diễn viên, trước khi trở thành thống đốc tiểu bang California từ năm 2003-2011. Khi đang đương nhiệm, áp dụng những tiêu chuẩn khí thải của các loại xe nghiêm ngặt hơn so với những tiểu bang khác của Hoa kỳ, và đã bảo vệ được vai trò của những chính phủ tiểu quốc trong cuộc đấu tranh cho môi trường.
Đức Thánh Cha chào Schwarzenegger, ông cho Đức Thánh Cha xem một số công việc của tổ chức R20.

[Nguồn: radiovaticana][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/01/2017]Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta - AP
24/01/2017 17:07
(Vatican Radio)  Hôm thứ Ba Đức Thánh Cha Phanxico giải thích rằng thực hiện theo ý định của Thiên Chúa không có nghĩa là không bao giờ thể hiện sự giận dỗi với Người
Trình bày trong Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng mối quan hệ của mọi người với Thiên Chúa phải chân thành đến mức cuối cùng khi chúng ta thưa: ‘Này con đây!’ thì đó là lời thật.
Phân tích về bài đọc trong ngày – thư gửi tín hữu Do Thái – Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng khi Chúa Ki-tô đến trần gian này, Người nói: ‘Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.’
Những lời này của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha nói, tóm tắt toàn bộ một lịch sử được đan quyện với nhau của lời “này con đây,” lịch sử cứu độ.
Sau khi A-đam, đã giấu mình vì ông sợ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxico nói, Thiên Chúa đã gọi và nghe thấy tiếng trả lời của rất nhiều người nam và nữ vang lên đến Ngài: “Này con đây. Con xin sẵn sàng.”
Đức thánh Cha nhắc lại một mối dây liên hệ của những câu trả lời sẵn sàng bắt đầu từ Tổ phụ A-bra-ham, Môi-sê, Ê-li-a, I-sai-a, Giê-rê-mi-a … cho đến câu trả lời vĩ đại của Mẹ Maria “Này con đây” và cuối cùng là lời của Chúa Giê-su “Này con đây.”
Đây là một lời đối thoại thực sự, Đức Thánh Cha giải thích, chứ không phải là một loạt những câu trả lời máy móc vì “Thiên Chúa nói chuyện với những ai Người kêu gọi.”
“Chúa luôn đối thoại với những ai Người mời gọi bước vào con đường (…) Và Người vô cùng kiên nhân, rất kiên nhẫn,” ngài nói.
Đức Thánh Cha lấy một ví dụ từ Sách Gióp trong đó có một đoạn đối thoại dài giữa ông Gióp - ông không hiểu - và Chúa trả lời những câu hỏi của ông và đưa ông thẳng vào vấn đề.
“Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, ông Gióp đã nói gì với Đức Chúa? “Ôi, lạy Chúa, Người đúng: con chỉ biết đến Người qua những lời đồn đại nhưng bây giờ mắt con đã được chiêm ngắm Ngài: Này con đây!”
Đức Thánh Cha tiếp tục, đời sống Ki-tô hữu là một chuỗi những câu “Này con đây.” Đó là một sự ước muốn liên tục thực thi ý định của Chúa.
Nghi thức phụng vụ hôm nay, Đức Thánh Cha nói, mời gọi chúng ta suy tư về cách chúng ta nói lời “Này con đây” với Thiên Chúa.
“Tôi có bỏ trốn như A-đam và không trả lời? Hoặc, khi Chúa gọi tôi, thay vì trả lời ‘Này con đây’ hoặc ‘Chúa muốn con làm gì?’ tôi có bỏ chạy như Giô-na, ông không muốn thực hiện điều Thiên Chúa muốn ông làm? Hay tôi giả vờ là tôi đang thực hiện ý định của Chúa, nhưng chỉ làm một cách hời hợt bên ngoài, giống như các luật sĩ bị Chúa Giê-su lên án vì họ giả vờ; hoặc tôi quay nhìn đi chỗ khác giống như thầy Lê-vi và thầy tư tế trước con người bị thương tội nghiệp đã bị bọn cướp đánh đập và để lại cho chết … Câu trả lời của tôi cho Thiên Chúa là gì?”
Trình bày rằng Chúa gọi chúng ta mỗi ngày và  mời gọi chúng ta nói lời “Này con đây,” Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có thể “nói chuyện” với Thiên Chúa.
“Người ta thường nói với tôi rằng khi họ cầu nguyện họ cảm thấy giận Chúa … đây cũng là cách cầu nguyện! Thiên Chúa thích như vậy khi anh chị em nói thẳng với Người anh chị em đang cảm thấy thế nào vì Người là Cha,” ngài nói.
Thay vì ẩn  nấp, giả vờ hoặc bỏ quay đi, Đức Thánh Cha Phanxico kết luận, mỗi chúng ta có một cách để nói lời “Này con đây” với Thiên Chúa để thực thi ý định của Người trong cuộc sống của chúng ta.
“Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng biết tìm được câu trả lời,” ngài nói.


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/01/2017]
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người
Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người

Đức Thánh Cha Phanxico: Thiên Chúa muốn chúng ta chân thành với Người