Bài đăng

Vatican 'đi mua sắm' ở những khu vực bị động đất của Ý để giúp kinh tế địa phương

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Câu lạc bộ Bóng đá Villarreal của Tây ban nha