Bài đăng

PHỎNG VẤN: Đức Tổng Giám mục Roche: Giờ kinh chiều của Anh giáo trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô là một bước đi khác của việc ‘Đồng Hành’

Đức Thánh Cha: Xưng tội không giống như máy giặt khô