Bài đăng

TIN MỚI NHẬN: Thông báo những thay đổi trong cấu trúc của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh

TIN MỚI NHẬN: Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến thăm Romania cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu 2019