Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico truyền chức 16 Tân Linh mục

Đức Thánh Cha Phanxico truyền chức 16 Tân Linh mục
Vatican Media Screenshot

Đức Thánh Cha Phanxico truyền chức 16 Tân Linh mục

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu
22 tháng Tư, 2018 15:16
Ngày 22 tháng Tư, 2018, Đức Thánh Cha Phanxico truyền chức cho 16 tân Linh mục trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, 11 linh mục thuộc Giáo phận Roma. 16 tân linh mục đến từ Ý, Ấn độ, Croatia, Việt nam, Myanmar, Colombia, El Salvador, Madagascar, Romania, và Peru.

Sự kiện đánh dấu kỷ niệm 55 năm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, được miêu tả trên website của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa kỳ

Mục đích của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu là hoàn thành chỉ thị của Chúa để, “anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9:38; Lc 10:2). Như là đỉnh điểm của sự cầu nguyện liên lỷ của toàn thể Giáo hội, nó khẳng định sự ưu tiên hàng đầu của đức tin và ơn sủng nơi tất cả mọi người quan tâm đến ơn gọi cho thiên chức linh mục và đời sống tận hiến. Dù trân trọng tất cả mọi ơn gọi, nhưng trong ngày này Giáo hội tập trung trọng tâm vào những thừa tác vụ chức thánh (linh mục và phó tế), đời sống Tu trì thuộc mọi hình thức (nam và nữ, chiêm niệm và tông đồ), các tu hội và đời sống tông đồ, các tu hội tông đồ với sự đa dạng trong việc phục vụ và thành viên, và đời sống thừa sai, với ý thức đặc biệt về sứ mạng “ad gentes” (đến với muôn dân).

Đức Thánh Cha Phanxico truyền chức 16 Tân Linh mục

Trích lời của Đức Thánh Cha trong Vatican News, “Ước mong những lời giáo huấn của anh chị em là sự bổ dưỡng cho Dân Chúa, và hương thơm đời sống của anh chị em là niềm vui và sự trợ giúp cho người tín hữu của Đức Ki-tô. Ước mong lời nói và tấm gương của anh chị em làm rạng ngời Ngôi nhà của Chúa đó chính là Giáo hội.”

Theo Đức Thánh Cha Phanxico trong Sứ điệp Ngày Thế giới cầu cho Ơn gọi 2018, ngày 3 tháng Mười hai, 2017, ba khía cạnh của ơn gọi – “lắng nghe, phân định, sống” – có nơi Chúa Giê-su và tiếp tục cho đến hôm nay nơi những người trẻ.

Đức Thánh Cha nhắc lại, “Sau thời gian cầu nguyện và chiến đấu trong sa mạc, Ngài vào Hội đường Na-da-rét. Ở đó, Ngài lắng nghe Lời Chúa, phân định nội dung sứ mạng trao phó cho Ngài bởi Chúa Cha, và công bố rằng Ngài đến để hoàn tất nó ...

“Trong sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi ơn gọi, đối với cá nhân và cộng đoàn, luôn cần phải có sự lắng nghe, phân định và sống theo Tiếng gọi từ ơn trên, đồng thời phát triển những tài năng của chúng ta, biến chúng ta thành những khí cụ của ơn cứu độ trong thế giới và dẫn đưa chúng ta đến với sự hạnh phúc trọn vẹn.”

Đức Thánh Cha Phanxico lưu ý rằng Đại Hội đồng Chung Thông thường thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức tháng Mười, 2018, sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa giới trẻ, đức tin, và ơn gọi. Ngài tiếp tục: “Ở đó chúng ta sẽ có cơ hội để suy xét sâu hơn về cách thức tiếng gọi niềm vui mà Chúa gửi đến chúng ta, trọng tâm đời sống chúng ta, và làm sao để biết rằng đây là ‘chương trình của Chúa cho con người thuộc mọi độ tuổi’.”


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/4/2018]


Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành và việc chữa lành người què (Toàn Văn)

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành và việc chữa lành người què (Toàn Văn)
Vatican Media Screenshot

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành và việc chữa lành người què (Toàn Văn)

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành và việc chữa lành người què

22 tháng Tư, 2018 14:35

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay 22 tháng Tư, 2018, trước và sau khi đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.

* * *

Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Phụng vụ Chúa nhật thứ Tư Phục sinh này tiếp tục với mục đích giúp chúng ta tái khám phá giá trị riêng của chúng ta là những môn đệ của Thiên Chúa Phục sinh. Trong sách Công vụ Tông đồ, Phê-rô công bố cho mọi người biết rằng việc chữa lành một người què do ông thực hiện, một việc mà toàn Giê-ru-sa-le bàn tán, xảy ra nhân danh Đức Giê-su, vì “nhờ vào danh đó mà chúng ta được cứu độ” (4:12). Thật ra mỗi người chúng ta chính là người được chữa lành đó – người đó là hình ảnh của chúng ta: tất cả chúng ta đều ở đó –, tất cả các cộng đoàn của chúng ta cũng ở đó: mỗi người có thể được chữa lành những yếu đuối về tinh thần mà người đó mang trong mình – tham lam, lười biếng, kiêu ngạo – nếu chúng ta chấp nhận với lòng tín thác, đặt cuộc sống chúng ta trong tay của Thiên Chúa Phục sinh. Thánh Phê-rô khẳng định, “Nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét … người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị” (c. 10). Nhưng, Đức Ki-tô Đấng chữa lành là ai? Việc được Người chữa lành là do bởi đâu? Chúng ta được chữa lành những gì và qua những thái độ như thế nào?

Chúng ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này trong Tin mừng hôm nay, trong đó Chúa Giê-su nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10:11). Cách giới thiệu này của Chúa Giê-su không bó hẹp vào theo cách tạo cảm xúc, mà không có kết quả cụ thể! Chúa Giê-su chữa lành qua vai trò một người Chăn chiên hy sinh mạng sống. Hy sinh mạng sống cho chúng ta, Chúa Giê-su nói với từng người: “sự sống của con quá giá trị đối với Ta, đến mức để cứu được nó Ta đã hy sinh trọn vẹn sự sống của Ta.” Chính việc hy sinh mạng sống của Ngài như vậy làm cho Ngài trở thành Người Chăn chiên Nhân lành cao trọng, Người chữa lành, Người làm cho chúng ta có thể sống một đời sống đẹp và đầy hoa trái.

Phần thứ hai của cùng trang Phúc âm kể cho chúng ta biết Chúa Giê-su có thể chữa lành chúng ta trong những điều kiện như thế nào và có thể làm cho đời sống chúng ta vui mừng và đầy hoa trái. Chúa Giê-su nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (cc. 14-15). Chúa Giê-su không nói đến kiến thức hiểu biết, không, nhưng Ngài nói đến mối quan hệ riêng tư, đến sự yêu mến, đến sự dịu dàng với nhau, phản ánh cùng một mối quan hệ thắm thiết của tình yêu giữa Người và Chúa Cha. Đây là thái độ mà qua đó một mối quan hệ sống động với Chúa Giê-su trở nên hiện thực; để cho bản thân được Người nhận biết. Không phải là khóa kín bản thân vào trong con người mình nhưng là mở cửa lòng ra với Thiên Chúa, để Người có thể biết đến tôi. Người rất quan tâm đến từng người chúng ta, Người biết tận tâm can của chúng ta; Người biết những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, những dự định mà chúng ta đã thực hiện và những hy vọng đã làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng, Người chấp nhận con người thật của chúng ta, cùng với tội của chúng ta, để chữa lành, để tha thứ cho chúng ta. Người dẫn dắt chúng ta bằng tình yêu để chúng ta có thể vượt qua những đoạn đường gồ ghề mà không bị lạc đường. Người đồng hành với chúng ta.

Để đáp lại, chúng ta được kêu gọi phải biết Chúa Giê-su. Điều này có nghĩa là gặp gỡ với Người, một sự gặp gỡ gợi lên một niềm khát khao bước theo Người, từ bỏ những thái độ ích kỷ để bước đi trên những con đường mới, được chính Đức Ki-tô vạch ra và dẫn đến những chân trời bao la. Khi niềm khát khao sống trong mối quan hệ với Chúa Giê-su, lắng nghe tiếng Người và trung thành theo chân Người, bị nguội lạnh trong cộng đoàn, điều chắc chắn không tránh khỏi là những lối suy nghĩ và những lối sống khác sẽ thắng thế, và chúng không đi theo Tin mừng. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, giúp chúng ta phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết với Chúa Giê-su. Mở lòng ra với Chúa Giê-su, để Người đi vào trong chúng ta. Một mối quan hệ mạnh mẽ hơn: Người đã sống lại, vì thế chúng ta có thể bước theo Người suốt cuộc đời. Trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu này, xin Mẹ Maria chuyển cầu, để nhiều tâm hồn sẽ đáp lời với lòng quảng đại và kiên trì với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi bỏ lại mọi thứ để đạt được Nước Trời.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành và việc chữa lành người què (Toàn Văn)

Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Tôi rất lo lắng về những gì đang xảy ra ở Nicaragua trong những ngày này, những cuộc đụng độ nổ ra theo sau một sự phản đối của xã hội. Tôi xin bày tỏ tình hiệp thông trong lời cầu nguyện với quốc gia đó, và tôi cùng với các Giám mục kêu gọi dừng lại mọi bạo lực, tránh sự đổ máu vô ích và những câu hỏi đặt ra phải được giải quyết trong hòa bình và với tinh thần trách nhiệm.

Như cha vừa đề cập ít phút trước, trong Chúa nhật thứ Tư Phục sinh, toàn Giáo hội cử hành Ngày Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Chủ đề là: “Lắng nghe, Phân định, Sống theo Tiếng gọi của Chúa.” Con tạ ơn Chúa vì Người tiếp tục viết lên những câu truyện tình yêu dành cho Chúa Giê-su Ki-tô trong Giáo hội, để ca khen vinh quang của Người và để phục vụ anh em. Đặc biệt hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa vì những tân linh mục mà cha vừa truyền chức trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Và chúng ta xin Chúa sai nhiều người lao công tốt lành để làm việc trong vườn nho của Người, cũng như nhân rộng nhiều ơn gọi cho đời sống tận hiến và hôn nhân Ki-tô giáo. Như cha đã thông báo, hôm nay cha truyền chức 16 tân linh mục. Trong số mười sáu anh em, bốn người có mặt trên này để chào anh chị em và cùng ban Phép Lành với cha.

[Bốn tân linh mục xuất hiện tại cửa sổ cạnh Đức Thánh Cha]

Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương từ nước Ý và nhiều quốc gia khác, đặc biệt, những người từ Setubal, Lisbon, Krakow, và các Nữ tu, Dòng những Môn đệ Nhiệt thành của Chúa đến từ Hàn quốc.

Cha xin chào anh chị em hành hương từ Castiglione d’Adda, Torralba, Modica, Cremona và Brescia và ca đoàn xứ Ugovizza; những thiếu niên ứng viên Thêm sức của Gazzaniga, Pollenza và Cisano sul Neva.

Cha xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc và, xin đừng quên cầu nguyện cho cha.

Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/4/2018]