Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha Gặp Tổng Thống Mahmoud Abbas

Đức Thánh Cha Gặp Tổng Thống Mahmoud Abbas

Chuyến thăm diễn ra sau Việc Tuyên Phong những Vị Thánh Đầu Tiên của Palestine, Hiệp định Chung giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Palestine có hiệu lực trọn vẹn
10 tháng 1, 2017
Đức Thánh Cha Gặp Tổng Thống Mahmoud Abbas
WIKIMEDIA COMMONS - Alberto Luccaroni
Tổng Thống Nhà nước Palestine, Mahmoud Abbas, sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico vào thứ Bảy.
Theo một thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Abbas sẽ đến Vatican vào buổi sáng. Đây không phải là lần gặp gỡ đầu tiêng giữa ngài Phanxico và tổng thống Palestine.
Cuộc gặp gỡ diễn ra theo sau việc phong thánh hai nữ tu sinh tại Đất Thánh, Thánh Mẹ Maria Alphonsine và Mariam Baouardy, một sự kiện có sự tham dự của tổng thống Palestine tại Vatican ngày 17 tháng 5, 2015. Hai ngài là những vị thánh đầu tiên của Palestine.
Ngày 2 tháng 1, 2016, Hiệp định Chung giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Phalestine có hiệu lực toàn diện. Được ký kết giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Palestine ngày 26 tháng 6, 2015, hiệp định “công nhận những nét đặc thù của đời sống và hoạt động của Giáo hội ở Palestine, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ cho một giải pháp đàm phán và hòa bình cho cuộc xung đột trong vùng.”

[Nguồn: zenit][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/01/2017]Bài giảng hàng ngày: Chúa Giê-su có uy quyền vì Ngài là người phục vụ

Bài giảng hàng ngày: Chúa Giê-su có uy quyền vì Ngài là người phục vụ

Pope Francis preaches at the daily Mass at the Casa Santa Marta. - ANSA
Đức Thánh Cha Phanxico giảng trong Thánh Lễ hàng ngày tại Nhà nguyện Thánh Marta. - ANSA
10/01/2017 12:26
(Vatican Radio) Chúa Giê-su có uy quyền vì Ngài phục vụ mọi người, Ngài gần gũi mọi người và lời nói của Ngài luôn đi đôi với việc làm, đối nghịch lại với các luật sĩ, họ cho mình là những ông hoàng. Ba đặc tính này thuộc uy quyền của Chúa Giê-su được Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh trong bài giảng Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta. Về mặt khác, Đức Thánh Cha lưu ý, rằng các luật sĩ giảng dạy theo uy quyền giáo điều: họ rất xa cách với người dân, và họ không sống những gì họ giảng dạy.
Uy quyền của Chúa Giê-su và của người Pha-ri-sêu là hai điểm chính mà bài giảng của Đức Thánh Cha xoáy vào. Một là uy quyền thực sự, còn một chỉ đơn thuần là hình thức. Tin mừng hôm nay nói về sự sửng sốt của mọi người vì Chúa Giê-su giảng dạy “như một người có uy quyền” và không giống như các kinh sư: họ là người có quyền trên người dân, Đức Thánh Cha nói, nhưng những gì họ dạy không đi vào tâm hồn của họ, trong khi Chúa Giê-su có uy quyền thật sự: Ngài không phải là một “người ru ngủ,” Ngài dạy Luật “đến cốt lõi của vấn đề,” Ngài dạy Sự thật, nhưng với uy quyền.

Chúa Giê-su phục vụ mọi người trong khi các luật sĩ cho rằng họ là những ông hoàng
Sau đó Đức Thánh Cha đi vào chi tiết, tập trung vào ba đặc tính  khác biệt về uy quyền của Chúa Giê-su và của các luật sĩ. Chúa Giê-su thì “dạy bằng sự khiêm nhường,” và nói với các môn đệ của Người, “người cao trọng nhất phải là người phục vụ: người đó phải là người nhỏ nhất,” thì người Pha-ri-sêu tự cho mình là những ông hoàng:
Chúa Giê-su phục vụ mọi người, Ngài giải thích mọi điều và người ta hiểu rất rõ. Ngài luôn phục vụ mọi người. Ngài có thái độ của một người phục vụ, và điều này đem lại uy quyền. Ngược lại, những luật sĩ kia mà mọi người dân … vâng, họ nghe đấy, họ tôn trọng, nhưng họ không cảm thấy các luật sĩ có uy quyền đối với họ; những người này mang tâm lý của những ông hoàng: “Chúng tôi là những ông thầy, là những ông hoàng, và chúng tôi dạy các anh. Không phục vụ: chúng tôi ra lệnh, các anh phải vâng lệnh.” Còn Chúa Giê-su không bao giờ thể hiện mình như một ông hoàng: Ngài luôn là người phục vụ của mọi người, và đây là điều làm cho Ngài có uy quyền.

Đặc tính thứ hai của uy quyền của Chúa Giê-su là sự gần gũi
Thực ra, chính sự gần gũi đó đem đến uy quyền. Sự gần gũi là đặc tính thứ hai phân biệt uy quyền của Chúa Giê-su và người Pha-ri-sêu. “Chúa Giê-su không dị ứng với bất kỳ ai: đụng chạm đến người phong hủi, người ốm đau, Ngài không e dè sợ hãi,” Đức Thánh Cha Phanxico giải thích; trong khi những người Pha-ri-sêu khinh miệt “những người nghèo, người hèn mọn,” họ thích bước đi ở những nơi công cộng đông người, trong bộ quần áo xúng xính:
Họ tách riêng ra khỏi người dân, họ không gần gũi người dân; Chúa Giê-su rất gần gũi với mọi người, và điều này làm cho người có uy quyền. Những người xa cách với dân chúng, những luật sĩ, có tâm lý giáo quyền: họ giảng dạy với uy quyền của giáo quyền – đó là chủ nghĩa giáo quyền. Thật vui đối với tôi khi tôi đọc về sự gần gũi với mọi người của Chân phước Phaolo VI: trong số 48 của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii nuntiandi) người ta có thể tìm thấy tâm hồn của một vị mục tử luôn gần gũi với con chiên: đó cũng là nơi mà anh chị em tìm ra được uy quyền của Giáo hoàng, sự gần gũi. Trước hết, là một người phục vụ, trong sự khiêm nhường: người đứng đầu phải là người phục vụ, người đảo ngược mọi thứ, giống như một tảng băng trôi. Người ta nhìn thấy đỉnh của tảng băng; ngược lại, Chúa Giê-su đảo ngược nó, và người dân thì ở trên đỉnh, ở trên đầu và người lãnh đạo thì ở dưới, và ra lệnh từ bên dưới. Thứ hai, sự gần gũi.

Chúa Giê-su trung tín; thái độ giáo quyền chỉ là đạo đức giả
Nhưng có một điểm thứ ba phân biệt uy quyền của các kinh sư khỏi uy quyền của Chúa Giê-su, cụ thể là ‘lời nói luôn đi đôi với hành động.’ Chúa Giê-su “sống như những gì Ngài nói.” Có cái gì đó giống như sự hiệp nhất, một sự hài hòa giữa những điều Ngài suy nghĩ, cảm nhận, và thực hiện.” Trong khi đó người xem mình là ông hoàng có một “thái độ giáo quyền” – tức là, đạo đức giả – nói một đàng, làm một nẻo:
Ngược lại, dân tộc này không rõ ràng và tính cách của họ bị chia rẽ như những gì Chúa Giê-su khuyên răn các môn đệ của Ngài: ‘Hãy làm theo những gì họ dạy, nhưng đừng theo những gì họ làm’: họ nói một đàng nhưng làm theo một cách khác. Lời nói không đi đôi với việc làm. Họ không làm những gì họ nói. Và thái độ mà Chúa Giê-su thường nói về họ là đạo đức giả. Và như vậy chúng ta hiểu rằng một người tự xem mình là ông hoàng , một người có thái độ giáo quyền, một người đạo đức giả, đều không có uy quyền! Ngược lại, Chúa Giê-su, Ngài khiêm nhường, Ngài phục vụ mọi người, Ngài gần gũi không khinh rẻ một ai, và lời nói và việc làm của Ngài luôn song hành, là Đấng có uy quyền. Và đây là uy quyền mà dân Chúa cảm nhận được.

Sự sửng sốt của người chủ quán trọ trong dụ ngôn người Sa-ma-ri Tốt lành
Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha, để làm cho vấn đề được hiểu rõ hơn, đã nhắc lại dụ ngôn người Sa-ma-ri Tốt lành. Nhìn thấy một người bị bọn cướp để lại ở bên vệ đường nửa sống nửa chết, một tư tế bỏ qua, và tiếp tục đi, có lẽ nhìn thấy máu và thầy tư tế nghĩ rằng nếu ông đụng vào người kia, ông sẽ trở thành người ô uế. Thầy Lê-vi cũng đi ngang qua, Đức Thánh Cha nói, “Tôi tin rằng ông ta nghĩ như vầy, nếu ông ta nhúng tay vào vụ này thì ông ta phải ra tòa và làm chứng, mà ông ta có quá nhiều điều phải làm. Và vì thế ông ta làm ngơ và tiếp tục bỏ đi. Cuối cùng, người Sa-ma-ri đến, một người có tội, ngược lại, ông đã có lòng thương xót. Nhưng có một nhân vật khác trong dụ ngôn, Đức Thánh Cha Phanxico lưu ý: người chủ quán trọ, ông ta sửng sốt, không phải vị vụ tấn công của mấy kẻ cướp, nhưng vì chuyện xảy ra trên con đường đó; không vì thái độ của thầy tư tế và Lê-vi, vì ông đã biết rõ họ; nhưng vì thái độ của người Sa-ma-ri. Sự sửng sốt của người chủ quán trọn trước người Sa-ma-ri: “Nhưng chuyện này thật điên rồ … Anh ta không phải người Do thái, anh ta là một người có tội,” có thể ông chủ quán trọ nghĩ như vậy. Sau đó Đức Thánh Cha Phanxico liên kết sự sửng sốt này với sự sửng sốt của những người trong Tin mừng hôm nay khi chứng kiến uy quyền của Chúa Giê-su: “một uy quyền của sự khiêm nhường, của sự phục vụ … một uy quyền gần gũi với mọi người” và “lời dạy luôn đi đôi với việc làm.”

[Nguồn: radiovaticana][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/01/2017]


Mặc dù các chuyến đi có thể rất mệt, Đức Thánh Cha nói những người cố gắng sẽ ‘rất xứng đáng’

Mặc dù các chuyến đi có thể rất mệt, Đức Thánh Cha nói những ai cố gắng sẽ ‘rất xứng đáng’


Mặc dù các chuyến đi có thể rất mệt, Đức Thánh Cha nói những người cố gắng sẽ ‘rất xứng đáng’
Đức Thánh Cha Phanxico hôn một bé trong buổi gặp gỡ đặc biệt các trẻ em bị bệnh ở thành phố New York ngày 25 tháng 9, 2015. Ảnh: L'Osservatore Romano.

Vatican City, 8 tháng 1, 2017 / 01:00 pm (CNA/EWTN News).- Trong một phỏng vấn gần đây được phát hành hôm Chủ nhật, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng mặc dù các chuyến đi của giáo hoàng thường rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng những người mà ngài gặp và những chứng tá mà ngài được nghe tất cả là rất xứng đáng.
“Tôi luôn mang theo bên mình những khuôn mặt, những lời chứng, những hình ảnh, những kinh nghiệm …” ngài nói. “Một gia tài vô giá, nó luôn luôn làm tôi phải nói rằng, nó rất xứng đáng.”
Những nhận xét của Đức Thánh Cha về việc đi lại được thực hiện trong một buổi phỏng vấn với ký giả Andrea Tornielli của tờ báo La Stampa và nguồn phát hành trên mạng là “Vatican Insider.” Buổi phỏng vấn là một phần của quyển sách mới của ngài về những chuyến đi của Giáo hoàng, sẽ ra mắt ngày 10 tháng 1.
Trong phỏng vấn, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài không thực sự thích đi lại nhiều, ngài nói khi còn là giám mục ở Buenos Aires, ngài thích chỉ ở quanh quẩn trong vùng tổng giáo phận của ngài. “Thành thật mà nói, không. Tôi chẳng bao giờ thích du lịch cả,” ngài nói. “Và tôi chưa bao giờ hình dung là mình lại đi nhiều đến vậy …”
Chuyến đi đầu tiên của ngài khi lên ngôi Giáo hoàng là đến Lampedusa, một hòn đảo của Ý, ngày 8 tháng 7, 2013. Chuyến đi này không được lên chương trình trước, và cũng chẳng có lời mời chính thức nào. Nhưng, quá xúc động vì các tin tức về những người di cư chết trên biển ở đó, ngài cảm thấy ngài “phải đi,” ngài nói.
“Tôi nhìn thấy những hình ảnh cứu được những người sống sót, tôi đón nhận được những chứng tá về sự quảng đại và hiếu khách của cư dân của đảo Lampedusa. Quan trọng là phải đến đó.”
Chuyến đi tiếp theo của Đức Thánh Cha Phanxico là Rio de Janeiro ở Brazil trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào cuối tháng Bảy năm 2013 thì đương nhiên “có trong lịch trình,” ngài nói. Nhưng sau đó “có một lời mời khác, và rồi lời mời khác. Tôi chỉ đơn giản trả lời là ‘được’,” ngài Phanxico giải thích.
“Và bây giờ tôi cảm thấy tôi phải đi, để thăm các giáo hội, để động viên những hạt giống hy vọng của chúng ta.”
Những chuyến đi này rất “nặng,” Đức Thánh Cha nói, nhưng bây giờ ngài có thể sắp xếp được. Thậm chí còn vượt hơn cả những đòi hỏi về sức khỏe khi đi lại, ngài nói thời gian cần có để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi cũng rất mệt mỏi. Dành thời gian để đọc và chuẩn bị, cộng với những hoạt động thường xuyên trong ngày, trước khi đi.
Và khi trở về, ngài thường cần ít nhất một ngày để nghỉ ngơi và phục hồi.
Được hỏi cảm giác như thế nào khi được đón tiếp ở nhiều nơi khác nhau và gặp được sự nhiệt tình của những đám đông người, ngài Phanxico nhớ lại lời của một vị hồng y có lần nói về con lừa mà Chúa Giê-su cưỡi trong lần tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trong vinh quang: ngài có “nghĩ rằng những lời chúc tụng đó dành cho ngài?”
“Ở đây Giáo hoàng phải ý thức rõ rằng ngài ‘đem’ Chúa Giê-su đến,” Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh. Ngài “làm chứng cho Chúa Giê-su, cho sự gần gũi của Người, sự gần gũi và nhân từ với tất cả mọi loài thụ tạo, đặc biệt với người đau khổ.”
Vì lý do này, ngài nói, khi những đám đông hô lên, “Giáo hoàng vạn tuế,” ngài phải yêu cầu họ phải hô, “Vạn tuế Giê-su!”
Đức Thánh Cha Phanxico sau đó nhắc lại một câu nói của Đức Giáo hoàng Phaolo VI để giải thích tại sao ngài nghĩ là đi những chuyến đi này là quan trọng.
“Tôi tin rằng trong tất cả những giá trị của một Giáo hoàng, giá trị đáng phải ganh tị nhất là cương vị làm cha,” Đức Giáo hoàng Phaolo nói.
“Cương vị làm cha là một tình cảm chiếm lĩnh cả tinh thần và tâm hồn, nó lưu lại từng giờ trong ngày, nó không thể phai nhòa, nhưng nó lớn lên để con số những người con được phát triển. Nó là một cảm xúc không làm cho người ta mệt mỏi hay rã rời, nhưng nó cho sự nghỉ ngơi thư giãn trong mỗi giây phút kiệt sức.”
“Không bao giờ, ngay cả trong một phút tôi cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi tôi đưa tay lên ban phép lành,” Đức Thánh Cha Phaolo nói. “Không, tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi ban phép lành hay tha thứ.”
Đức Phanxico nói, “Tôi tin rằng những lời đó giải thích vì sao các vị giáo hoàng trong kỷ nguyên đương thời quyết định đi thật nhiều.”
Bất kể những cảm giác trước đây về chuyện đi lại, Đức Thánh Cha Phanxico có vài ba chuyến đi lớn đã được lên chương trình cho năm 2017, trong đó có Fatima, Bồ đào nha ngày 12-13 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 100 năm những lần hiện ra của Đức Mẹ Fatima. Ngài cũng sẽ có những chuyến đi nhỏ trong vòng nước Ý, chẳng hạn đến Milan vào tháng Ba.
Những chuyến đi đến Bangladesh cũng đang được lên chương trình cho cuối năm, ngài Phanxico cũng nói trong buổi họp báo trên máy bay từ Thụy điển về vào tháng 11 rằng đi Châu Phi cũng là một khả năng.
[Nguồn: catholicnewsagency][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/01/2017]