Bài đăng

Cha đã từng là một tay buôn lậu cho mafia Nhật. Hiện giờ cha là một linh mục Công giáo

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico cho Ngày Lương thực Thế giới