Bài đăng

Myanmar: Yêu thương và Hòa bình, khẩu hiệu của Chuyến thăm của Giáo hoàng

Bangladesh: Hòa bình và Hòa hợp, Khẩu hiệu của chuyến thăm của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha đến Myanmar và Bangladesh (27 tháng Mười Một - 2 tháng Mười Hai, 2017)

Những tượng Mẹ Maria vượt qua Siêu bão Harvey