Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà thờ Các Thánh của Anh giáo tại Roma

Đức Thánh Cha nhận quà tặng từ cộng đoàn Anh giáo ở Roma trong chuyến viếng thăm