Bài đăng

Đức Hồng y Robert Sarah nói về tính cao cả của sự tĩnh lặng

TIẾP KIẾN CHUNG: Niềm hy vọng vững chắc đến từ Thập giá