Bài đăng

Đức Thánh Cha nói các bạn trẻ: ‘Chúng con là hiện tại của Chúa, là hiện tại của Giáo hội!’

Báo cáo cho biết Trung hoa đang thu hoạch cơ quan nội tạng của tù nhân