Bài đăng

Cậu bé mời Đức Thánh Cha Phanxico đi hành hương – và đây là câu trả lời của ngài

Ý nghĩa những cử chỉ của bàn tay trong ảnh thánh