Bài đăng

Trong số266 giáo hoàng trên Ngai tòa Phê-rô, có bao nhiêu vị đã được phong thánh?

Bức ảnh Thánh Gia tuyệt mỹ cho Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới ở Ireland