Bài đăng

Hình ảnh: các thánh và các giáo hoàng bằng hoa

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các linh mục cô đơn và rã rời trong video mới