Bài đăng

David Henrie ngôi sao Disney tiết lộ Đức Thánh Cha Phanxico tiên đoán về sự ra đời của “em bé cầu vồng”: “Ngài bảo tôi đừng lo lắng”

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 9 (92-103)