Bài đăng

‘Bài phát biểu nhận được nhiều tiếng vỗ tay nhất của toàn thể Thượng Hội đồng,’ từ Iraq

Đức Hồng y Napier: Các Giáo xứ, hãy học cách của Thượng Hội đồng Giới trẻ; Thượng Hội đồng, lắng nghe tiếng nói của Châu Phi